Phân tích dự án Văn Giang

16/05/2012

Nồng dân ở Văn Giang được hưởng lợi gì?

Bài viết của GS. Vũ Quang Việt trên Tamnhin.net.

Chi phí, doanh thu và lãi cho người đầu tư ở Văn Giang

Dựa vào bài báo “Văn Giang, Lịch sử một cuộc cưỡng chế“, có thể tính và đưa đến các kết luận sau:

%d bloggers like this: