CHUYỆN TÌNH…TRÂN THIỀM

18/05/2012

Mai và tôi. Ảnh; Tác giả cung cấp.

Bài viết của tác giả TRẦN THIỀM

Bạn có tin rằng đã có thời ở miền Bắc, danh hiệu đảng viên tuy không phải là một tiêu chuẩn được đặt ra cho một mối tình, nhưng nó đã được cộng thêm điểm cho sự lựa chọn người bạn đời của nhiều cô gái, nhất là đối với bố mẹ các cô?

Thời đó, là đảng viên, hẳn phải là người có một phẩm chất, đạo đức tốt. Nói như vậy, không có nghĩa, ai không phải đảng viên là không tốt. Có rất rất nhiều người tốt nhưng không vào đảng vì nhiều lý do khác nhau. Nhưng rõ ràng, đảng viên là ai đó rất đáng tin.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: