Thư bạn đọc

28/05/2012

Thư phương xa

HM Blog nhận được email của anh Nguyễn Bá Quân  từ Tp. Hồ Chí Minh. Đây chắc là một bạn đọc ruột của Blog.

Xin đăng toàn văn bức thư để bạn đọc tham khảo. Cảm ơn anh Quân rất nhiều.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: