Thư gửi bạn nhân 1-6

29/05/2012

Ảnh: HM

Bài viết của tác giả KIM…SÓC, gửi từ độ cao 10.000m của VNA, trên đường đi công tác Hà Nội. Cảm ơn bạn Sóc.

Bạn thân mến!

Kể từ khi bạn rời quê hương xứ sở, mình ít dịp được chuyện trò cùng bạn. Lúc chat thì bạn ngủ, mình thức, bên bạn đi làm thì bên mình đã vào đêm.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: