Chuyện “bình thường” ở cảng Cam Ranh

04/06/2012

Nự cười…bình thường ở Cam Ranh

Mấy hôm nay truyền thông quốc tế lại có dịp nhắc đến cái tên Cam Ranh, một cảng nước sâu tốt nhất ĐNA, thích hợp cho tầu bè trú ẩn khi có bão biển.

Giới quân sự từ thời Pháp đến Mỹ, sau này Liên Xô và đương nhiên cả Trung Quốc đều để ý đến cái vịnh con con này.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: