Vài cảm nhận về những bức thư chiến trường

05/06/2012

Những bức thư xưa

HM Blog xin đăng lại mấy comment của bạn đọc (QX, ThienNguyen và Kim Sóc) nhân sự kiện ông Panetta và tướng Thanh trao đổi những bức thư của những người lính của cả hai phía bị tử trận cách đây hơn 40 năm.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: