Triết gia Đức đấu với Cối xay gió Hà Lan

13/06/2012

Cối xay gió Hà Lan

 Có bạn đọc là Lyviet rất trung thành với Cua Times, nên Tổng Cua ủng hộ Hà Lan thắng 2-1. Dù thực lực, Hà Lan khó mà qua được vì cứ so sánh văn hóa, triết học, lịch sử, khoa học của hai nước cũng biết Đức đang trên cơ Hà Lan cách biệt ít nhất hai bàn.

Trận cầu Hà Lan – Đức như một trận chung kết sớm. Chúc các bạn vui.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: