Stiglitz: Cái giá của sự bất bình đẳng

14/06/2012

Stiglitz. Ảnh: Internet

Các bạn thường nghe về phong trào Occcupy, con số 1% và 99%. Không thể tưởng tượng nổi, 1% dân số lại chiếm tới 40% – 50% tài sản quốc gia. Sự bất bình đẳng làm người ta nổi giận. Mọi cuộc cách mạng trên thế giới xảy ra đều bắt đầu như thế. Đừng tưởng kẻ giầu có tiền là mua được quân đội, an ninh, chó béc giê, kể cả xe tăng, mà giữ được quyền lực.

Thấy bài nói chuyện hay hay, trong lúc đợi Videoconference với Châu Á, Tổng Cua tạm dịch và thêm thắt cho bà con đọc lúc giải lao giữa các trận bóng đá EURO 2012.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: