“Con đường Việt Nam” mua vũ khí…Mỹ

22/06/2012

Vũ khí sát thương Mỹ. Ảnh: internet

Thấy các bloggers bàn về “Con đường Việt Nam” theo nhiều góc độ khác nhau. Nhưng không ai nghĩ “Con đường” lại có thể mua vũ khí…Mỹ.

Tổng Cua từng viết về những “đòn gió” tháng 8-2009 khi TNS Jim Webb đến Hà Nội.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: