“Tự ra khỏi Đảng” lặng lẽ

24/06/2012

Người đẹp Hoàng Yến. Ảnh: Việt Đông

(PL Tp. HCM)– Bà Hoàng Yến bị Quốc hội khóa XIII bãi nhiệm tư cách đại biểu vì đã không trung thực khi khai lý lịch ứng cứ đại biểu Quốc hội.

Bà từng là đảng viên nhưng không khai điều này. Bà ra khỏi Đảng với hình thức khi chuyển sinh hoạt Đảng bà đã không nộp hồ sơ về địa phương, vì bà “tự thấy mình không còn là đảng viên”.

Hình thức ra khỏi Đảng này tạm gọi là “tự ra khỏi Đảng”.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: