Những món rau làng Ích Duệ

28/06/2012

Rau má.

Bài viết của Ích Duệ

Quê tôi vốn là vùng chiêm trũng. Được ví như Hạ Long cạn. Núi đá nhiều, hang động lắm. Cảnh thiên nhiên thật tươi đẹp:

Núi giăng tứ phía, nước bốn mùa
Thuyền nan nhè nhẹ mái chèo đưa
Xôn xao sóng vỗ chung quanh động
Cuồn cuộn mây tuôn khắp chốn chùa

Quê nghèo nên những kỷ niệm về món rau cỏ trong làng cũng nghèo theo. Bỗng nhỡ đến rau má, lạc tiên và rau tầu bay.

Read the rest of this entry »


Chuyện hang…Cua

28/06/2012

Cua đồng

Hồi ở Ninh Bình, mình còn bé, khoảng 5, 6 tuổi chi đó, vẫn còn nhớ Trường Yên đồng chiêm trũng, không có đê quai bao bọc như bây giờ.

Về mùa nước lụt, cả vùng như Hạ Long cạn, đồng trắng nước trong. Cảnh đẹp thơ mộng nhưng nghèo vì chỉ có một vụ lúa, nên nhà thường ăn đói quanh năm. Năm nào mưa bão, sâu bọ nhiều, chim chóc phá hoại mà kém vụ thì càng đói tợn.

Nhưng đổi lại, vùng chiêm trũng lại lắm cua tôm cá. Kể chuyện bắt cá đẻ ở sông có mà đến sáng mai không hết. Đang bàn Cua Times nên kể chuyện bắt cua vậy.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: