Quay cóp…liệt truyện

06/07/2012

Phao thi.

Lúc vào phòng thi, thấy bài khó, ai chả thế. Khấn vái trời đất nghĩ được ra lời giải. Rồi giá như đứa bên cạnh làm được cho mình cóp, hoặc có phao giấy nào bay từ trên trần nhà xuống. Trời nóng như đổ lửa. Trời ơi, thi cử thời nào cũng khổ.

Khi entry này được xuất bản, các sỹ tử đi thi đại học đã về nhà và đợi kết quả may rủi của cuộc đời. Lúc này rỗi việc, các bạn thử đọc lời tâm tình của người từng “lều chõng” cách đây hơn 40 năm.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: