Phao…làm sao tránh được?

07/07/2012

Phao thời hiện đại

Bài viết của độc giả Hoài Nguyên

HM Blog. Bạn Hoai Nguyen (đoán là Hoài Nguyên) vừa gửi cho Cua Times email và bài viết sau. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc một cái nhìn về phao thi.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: