TS Vũ Cao Phan trả lời đài Phượng Hoàng

09/07/2012

Ts. Vũ Cao Phan

Thấy bài này  trên Tuần VN, HM Blog xin đăng lại cho các bạn tham khảo. Mình rất thích cách liên tưởng của Ts Phan khi nói về Trường Sa và  đảo Điếu Ngư của Nhật

Tuần Việt Nam. Trung Quốc luôn tuyên bố không có tư tưởng nước lớn trong hành xử quốc tế. Có thể như vậy, nhưng Trung Quốc chắc chắn có tư tưởng nước khỏe, càng ngày càng thích khoe cơ bắp – TS Vũ Cao Phan trả lời đài Phượng Hoàng. Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: