Im lặng trước lấn lướt là…vàng

11/07/2012

Im lặng đôi khi là vàng.

Bài viết của Kim Sóc.

Cộng đồng mạng rên la vì Việt Nam đã để Trung Quốc lấn lướt quá nhiều. Điều này không thể chấp nhận được. Nhưng đôi khi, sự im lặng cũng là vàng, là cần thiết,  khi người yếu đứng trước sức mạnh của kẻ hay lấn lướt như Trung Quốc.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: