Đàn ông Việt kém trai Tây?

12/07/2012

Michiyo Phạm Ngà. Ảnh: internet

HM Blog. Đề tài muôn thuở Tây – Ta có từ thời Pháp đến giờ, lúc nào cũng sôi nổi. Thứ 6 cuối tuần, Tổng Cua đang bận, cọp bài này trên BBC VN về cho bà con đọc.

Chúc các bạn vui.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: