Chuẩn đúp của kẻ úp cá

18/07/2012

Tầu cá của TQ

Nhớ thời nhỏ mình thường đơm cá ở mảnh ruộng trước nhà. Có lần nước lên và cá vào ruộng khá nhiều. Gần sáng nước rút, Tổng Cua ra be bờ và đơm đó. Sáng đó mình bắt khoảng vài gánh, cá chép, cá basa (nheo), cá dầm, đủ loại to nhỏ.

Tay hàng xóm thấy vậy, liền nhảy ra nói, đây là bờ ruộng hắn đắp từ năm trước, và dọa mình, mai còn đơm cá, hắn sẽ đánh cho vỡ mặt.

Tổng Cua nhát chết nên bỏ của chạy lấy người. Đêm ấy, cha hàng xóm cũng kiếm được chút.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: