Vài giờ với Yangon

23/07/2012

Shwedagon Pagoda. Ảnh: HM

Thành phố Yangon mà dân ta quen gọi là Răng gun (Rangoon) trong tiếng Miến Điện là Ngưỡng Quan. Do dân số đông đúc (4 đến 5 triệu người), phát triển không theo qui hoạch nên chính phủ Myanmar đã chuyển thủ đô về nơi mới là Naypyitaw (đọc là Na pi đô). Yangon hiện là nguyên thủ đô.

Tổng Cua chỉ ở đó 1 ngày, 1 đêm, bận túi bụi công việc, chỉ ngó qua vài giờ trong thành phố, nên không viết gì được.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: