Gặp người Hà Nội ở Sài Gòn

11/08/2012

Trước cửa đinh Độc Lập. Ảnh: HM

Mình đi Sài Gòn chẳng định gặp ai vì lịch “ăn chơi” với họ hàng đã kín mít. Sáng phở Nam Định, trưa cơm Hà Nội, tối vịt nướng kiểu Bắc Kỳ, chè sen Hà thành, trà búp Thái Nguyên. Đại loại, ở Nam nhưng xài toàn đồ Bắc và chỉ gặp dân Bắc, một chuyến đi khá kỳ lạ.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: