Tam Đảo đã về với trời mây

18/08/2012

Tam Đảo lúc quang mây. Ảnh: HM

Mình từ quê ra, sau khi thăm Tràng An, sướng quá, muốn đi chơi “cố” trước khi về DC. Hai vợ chồng anh chị Đức Lưu và  Chinh, vị khách DC của mình hồi năm ngoái, đề nghị đi Tam Đảo. Vui quá, gật đầu lia lịa.

Mình có thói quen là đến nơi đâu chẳng tìm hiểu trước. Cứ đến tự khám phá và suy ngẫm. Lúc nào viết mới tìm tài liệu, Tổng Cua thuộc vào loại ý nghĩ nẩy ra từ chân.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: