Quan Làm Báo và cuộc chiến thông tin

28/08/2012

Tôn Tử. Ảnh: Internet

HM Blog. Cách đây gần 3 năm, HM Blog có entry về Quanlambao, nay Chân dung Quyền lực xuất hiện, cùng một kiểu xáo trộn dư luận một cách cố ý. Xin đăng lại bài viết về Quan làm báo với những thông điệp không hề cũ dù đã mấy năm trôi qua. 

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: