Nick & thi hoa hậu trên Cua Times

01/09/2012

Bạn học Lương Văn Tụy của Tổng Cua. Ảnh: Nguyễn Văn Hành.

Thứ 7, bà con tám chuyện nhà Cua cho vui. Mong các bạn kể tại sao dùng nick trong blog và ý nghĩa của nó. Chẳng hạn, Hiệu Minh blog là do Tổng Cua dùng tên hai ông con ghép lại, nick Cua do Kim Dung gọi mãi thành quen, bây giờ blog thành Cua Times.

Cuối entry có mục bình chọn Hoa hậu Cua Times. Cứ cuối tháng, blog sẽ đăng ảnh một còm sỹ và đề nghị bà con bỏ phiếu bình chọn.

Xin kể vài chuyện cũ về nick làm quà.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: