Viết nhân ngày khai trường

02/09/2012

Đón năm học mới. Ảnh: AQua.

Nhân ngày khai trường, HM Blog xin giới thiệu hai bài viết của bạn đọc Delta và bác Nguyễn Tử Siêm. Bà con có kỷ niệm thời học sinh, xin chia sẻ cho vui.

Chúc bà con vui cuối tuần

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: