American Ladies – Michelle Obama và Ann Romney

07/09/2012

American Lady. Ảnh: internet

American Lady dịch sang tiếng Việt là đàn bà Mỹ và có nghĩa khác nói đến bướm đủ mầu sắc tại Bắc Mỹ. First Lady là Đệ nhất phu nhân.

Người Mỹ làm gì cũng kinh, bắn súng giỏi, đánh nhau cũng khốc liệt, cốc coca to bự, ly café nửa lít. Nhắc đến American Lady cũng thế. Cánh Việt kiều đồn, khổ nạn cho anh Việt nào lấy vợ Mỹ, chột hết ngũ chi (4+1). First Lady càng phải ghê.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: