Nỗi buồn hoa súng

12/09/2012

Hoa hậu áo dài Vũ Ngọc Anh. Ảnh: TPO

Hồi nhỏ, tôi rất thích hoa súng vì loài hoa này mọc rất nhiều ở Hoa Lư về mùa nước lụt. Đôi lúc cả một vùng đẹp như bức tranh thủy mặc. Sau này đi xa, có dịp vào bảo tàng tôi thường tìm ngắm tranh Monet vẽ hoa súng tuyệt vời

Nhớ Lưu Quang Vũ có câu thơ như ông biết được tiếng hoa

Nghe hoa súng bờ ao se sẽ nở
Da diết lòng hương dịu tự vườn cau…

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: