Lan man về…Tự do

27/09/2012

Tượng thần tự do ở New York. Ảnh: HM

New York có tượng thần tự do to nhất thế giới. Hà Nội từng có tượng giống y chang nhưng bé tý. Chỉ cần hai quốc gia thôi cũng thấy tự do đã khác nhau. Vì thế bàn về chuyện này là rất khó.

Thấy trên mạng các bác thi nhau bàn về tự do nhưng theo nghĩa bậy nhiều quá. Nghe nói có trung tá công an, thấy người đến dự một vụ án nhậy cảm mặc áo có chữ Tự Do, đã văng bậy. Thế là giới blog thi nhau bình loạn.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: