Perestroika và những bài học đáng giá

02/10/2012

Gorbachev thời oanh liệt. Ảnh: Wiki

Hội nghị Trung ương 6 ĐCS VN đang thảo luận “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng và chỉnh đốn Đảng hiện nay”, tôi chợt nhớ đến perestroika của Gorbachev cách đây 30 năm về trước.

Do những vấn đề tế nhị và trong bối cảnh nhậy cảm hiện nay, đề nghị bạn đọc phản hồi một cách xây dựng. Chúng ta đều  mong những thay đổi tốt đẹp cho cả  lãnh đạo và người dân.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: