Tác giả Vợ Nhặt khốn khổ ngay cả khi đã chết

09/10/2012

Nhà văn Kim Lân. Ảnh: WIKI

HM Blog. Thấy bài này trên Tiền Phong khá thú vị vì liên quan đến những người nổi tiếng. Ai ở Hà Nội đều biết Phủ Thành Chương. Những năm 1990, mình vào khách sạn Daewoo, đã thấy từ tầng một đến tầng trên trời đều có tranh Thành Chương.  Nghe nói giá hàng chục ngàn đô la mỗi bức.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: