Obama – Romney: Ai sẽ thắng?

02/11/2012

Romney và Obama

Thứ 3 (6-11) tuần tới là ngày bầu cử chính thức. Tuy nhiên, nhiều vùng đã bắt đầu bầu cử sớm nhưng dân chúng thích đi bầu vào ngày thứ 3.

Anh bạn đồng nghiệp Julius đã xin nghỉ để đi bầu vì anh ở tận West Virginia, cách DC tới hơn hai giờ lái xe. Các bạn khác cũng thông báo sẽ đến muộn vì đi bỏ phiếu. Hỏi bỏ cho ai thì chẳng ai nói, bí mật quân sự.

Cuối entry có thăm dò ai trúng cử lần tới. Mời các bạn tham gia cho vui hang Cua.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: