Cái làn ranh mong manh sương khói

03/11/2012

Đồ dối trá. Ảnh: Internet

HM Blog. Bài viết của bác Nguyễn Minh Nhị, cựu Chủ tịch tỉnh An Giang. Bài viết dưới 1000 chữ, không ngờ Chủ tịch tỉnh mà viết xúc tích thế, ngắn gọn rất hợp với blog. Xin cảm ơn bác và KTS Trần Thanh Vân đã gửi email bài này. 

Công luận đang lên án và báo nguy về hiện tượng giả dối (nói dối – nói dóc) đang làm lung lay nền tảng đạo đức xã hội.

Báo Tuổi trẻ hỏi ý kiến tôi về việc nầy. Tôi từ chối vì tự thấy mình cũng từng có “nói dối”. Sau khi “từ chối”, tự nhiên tôi thấy đó là lý do có những dòng sau đây.

Read the rest of this entry »


Chữ Tín cũng… có chân

03/11/2012

Ông Nguyễn Minh Nhị – cựu Chủ tịch An Giang

Bài của Kim Dung.

Đồng tiền tham nhũng đi vào nhà kẻ tham nhũng, thì chữ tín sẽ xấu hổ, che mặt… đi ra.

Vấn nạn tham nhũng, lợi ích nhóm, tư cách người lãnh đạo…, trong thời buổi kinh tế thị trường này, như miếng trầu đầu câu chuyện của không ít người. Vì thế, mà bài phỏng vấn ông cựu Chủ tịch tỉnh An Giang, đăng trên báo Nhân Dân, ngày 1/11 mới đây bỗng có sức hấp dẫn riêng, với cái tít: Ông Bảy Nhị và bốn phép toán “làm quan”. Nghe dễ ợt!

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: