Luôn chờ em cúp máy trước

10/11/2012

Ai cúp máy trước? Ảnh: Fotosearch

HM Blog. Sưu tầm được truyện này trên mạng, chẳng hiểu tác giả là ai. Gửi các bạn đọc cho nhẹ đầu. Nếu bạn có thói quen cúp máy trước thì nên đọc truyện sau.

Chúc các bạn vui cuối tuần.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: