Chuyện vui về Edward Gierek – TBT Ba Lan

11/11/2012

Edward Gierek. Ảnh: Wiki.

Thấy bên Quê Choa có bài “Răng không ai hỏi thủ tướng cả hè?”, dẫn tin của báo VnEconomy loan tin cho đến chiều hôm qua, ngày 10/11, “Duy nhất một vị đại biểu Quốc hội gửi văn bản chất vấn Thủ tướng”.

Báo này cho biết (tại đây) “Vẫn là xu hướng giảm dần, song con số này quá ít ỏi so với các kỳ họp khác. Gần đây nhất, tại kỳ họp thứ ba, Thủ tướng nhận được 5 chất vấn, còn con số ở kỳ họp thứ 2 vào cuối năm ngoái là 7, giảm 12 chất vấn so với kỳ họp cuối 2010.”

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: