Ông Dương Trung Quốc hỏi và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trả lời

14/11/2012

Trước phiên chất vấn được truyền hình trực tiếp, ĐBQH Dương Trung Quốc đã chất vấn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Toàn dân chứng kiến các nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng xin nhận kỷ luật, công khai nói lời xin lỗi nhân dân.

Read the rest of this entry »


Hang Cua rộng 7,6 hectar toàn tiền

14/11/2012

Chai rượu 1 triệu đô la. Ảnh: internet

Nếu bạn có 4 triệu đô la thì sao? Bốn triệu đô la Mỹ = 80.000.000.000 VND (80 tỷ). Bạn có thể mua được 4 chai rượu Mendis ảnh bên, hay 4 cái sừng tê giác của Trầm Bê.

Tờ 10.000 đồng VN có chiều dài 140 mm x 68 mm. 80 tỷ đồng tương đương với 8 triệu tờ mệnh giá 10.000 đ =1 bát phở không người lái = 1/2 lon bia 333.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: