Hang Cua liệt truyện

15/11/2012

WHITE RUSSIAN (Cocktail Nền Vodka) NgaVoi gửi tặng Hang Cua.

Bài viết của bác Phùng Văn Nhân

Hang Cua, tôi không để ý ngày khai sinh, ngày cua mở mắt chào đời …đoán có lẽ chưa lâu. Đến nay đã đạt con số 4 triệu Hít. Con số chứng tỏ Cua nay khôn lớn, có sức mời gọi cả một đàn cua già trẻ mọi giới đến hang, bởi cua mới vào hang cua. Hang trở thành động…

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: