Phu nhân…TC Bình

16/11/2012

Hang Cua có anh bạn TC Bình (tác giả “Chuyện người Bắc vô Nam”), người Ninh Bình, sống ở Miền Nam yên bình, có vợ rất xinh, hát rất tình…trong clip trên.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: