Chuyện các thầy giáo làng

20/11/2012

Ơn thầy cô. Ảnh: internet

Ngày xưa cứ tưởng ngày 20-11 cả thế giới biết ơn các nhà giáo, nhưng mình nhầm. Ngày 20-11 chỉ có Việt Nam kỷ niệm. Trên thế giới, mỗi nước tổ chức cho nhà giáo một kiểu. Trung Quốc rơi vào 10-9, Nga chọn 5-10, nước Mỹ chọn cả tuần vào tháng 5 mà có ngày mồng 7, một tháng trước khi học sinh nghỉ hè.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: