Người Việt học được gì ở Mahatma Gandhi?

25/11/2012

Mahatma Ganhdi. Ảnh: Internet

HM Blog. Bạn Xôi Thịt vừa gửi bản dịch 10 nguyên tắc của Gandhi. Tôi đã sửa lại cho chính xác hơn. Cảm ơn XT nhiều. 

Mấy ngày gần đây, dư luận dấy lên vụ đường lưỡi bò của Trung Quốc in trong hộ chiếu điện tử. Nhiều bạn đọc tự hỏi, xử lý vụ này như thế nào đây. Làm sao thay đổi được tình thế mà Việt Nam là kẻ yếu trước một Big and Bad China – Trung Quốc kẻ to xác và tham lam.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: