Đôi điều về trường học bên Mỹ

16/12/2012
Khẩu hiệu tại trường của Bin. Ảnh: HM

Khẩu hiệu tại trường của Bin “Chúng ta xây dựng tương lai tốt đẹp hơn,đào tạo từng hoc sinh một”. Ảnh: HM

Người Mỹ có chuẩn Mỹ gọi là American Standard. Chuẩn từ ổ điện ba chân đến vòi nước, kích cỡ cửa ra vào, chiều cao trần nhà, sơn cửa, đến đường điện đi trong tường.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: