Về tác giả “Ở hai đầu nỗi nhớ”

17/12/2012
Nhà báo Trần Đình Chính. Ảnh: KD gửi

Nhà báo Trần Đình Chính. Ảnh: KD gửi

Hẳn bạn đọc còn nhớ entry về nhà báo, nhà thơ Trần Đình Chính có bài thơ nổi tiếng “Ở hai đầu nỗi nhớ”. Entry do chị Kim Dung viết được bạn đọc hưởng ứng nồng nhiệt, với gần 150 comment.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: