Góp ý với TBT Nguyễn Phú Trọng

18/12/2012
TBT Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: VNN

TBT Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: VNN

Phát biểu tại Đại hội Đoàn TNCS, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lên tiếng chê trách một bộ phận thanh niên “ít quan tâm tình hình đất nước”. TBT nói trước gần 1.000 đại biểu “một bộ phận thanh thiếu niên còn có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phai nhạt lý tưởng, giảm sút niềm tin, ít quan tâm đến tình hình đất nước, sống thực dụng, xa rời truyền thống văn hoá dân tộc…”

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: