Cái giá của Trần Xuân Giá

19/12/2012
Cựu BT Trần Xuân Giá. Ảnh: internet

Cựu BT Trần Xuân Giá. Ảnh: internet

HM Blog. Thấy bài này viết về bác Trần Xuân Giá có nhiều điểm ngược với những gì mà Hiệu Minh Blog vẫn quan niệm, vì lý do đa chiều, xin đăng lại từ blog của bác Bùi Văn Bồng. Cảm ơn anh Minh Diện và blog Bùi Văn Bồng

Một mái tóc trắng phau, một dáng đi ưỡn ngực về phía trước đầy tự tin và gọng nói rổn rảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch – đấu tư Trần Xuân Gía luôn toát lên vẻ sung mãn về trí tuệ và sức lực, đồng thời cũng toát lên sự đam mê quyền lực đến khôn cùng.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: