Món quà Giáng Sinh

Chúc mừng Giáng Sinh. Ảnh: internet

Bài này viết năm ngoái, bỗng lên top hit do bạn đọc tìm trên google. Xin đưa lại để bà con đọc và học thêm tiếng Anh.

—————————————–

Kim Dung vừa gửi một file rất hay. Các bạn có thời gian, xin click vào đường link    Nếu Bạn Có …

HM Blog. Nhân dịp lễ Giáng Sinh, Hiệu Minh Blog xin gửi tới bạn đọc gần xa lời chúc đón Noel an lành. Cảm ơn các bạn đã đóng góp trí tuệ cho blog.

Để giúp nhiều bạn học tiếng Anh, HM Blog đăng tiếp một entry song ngữ, một câu chuyện giúp chúng ta nhiều suy ngẫm trong đêm Noel.

Vì bận việc nên tôi dịch một lèo, chẳng biên tập nữa. Mong các bạn giúp cho bản dịch hoàn chỉnh hơn.

Nếu có điều kiện, các bạn post những bài thánh ca trên YouTube lên blog cho mọi người cùng thưởng thức.

Nguyên bản tiếng Anh: Angel on a Doorstep – Thiên thần trước cửa

Written by Shirley Bachelder (Originally published in Reader’s Digest, December 1992)

When Ben delivered milk to my cousin’s home that morning, he wasn’t his usual sunny self. The slight, middle-aged man seemed in no mood for talking.

Milk Man. Ảnh: internet

Vào buổi sáng đó, khi Ben đưa sữa đến nhà đứa cháu tôi, thì anh không vui vẻ nồng ấm như thường lệ. Người đàn ông đứng tuổi, dáng nhỏ nhắn, có vẻ không thích bắt chuyện

It was late November 1962, and as a newcomer to Lawndale, Calif., I was delighted that milkmen still brought bottles of milk to doorsteps. In the weeks that my husband, kids and I had been staying with my cousin while house-hunting, I had come to enjoy Ben’s jovial repartee.

Đó là cuối tháng 11-1962, vừa mới đến Lawndale (California), tôi mừng vì thấy người đưa sữa vẫn mang những chai sữa đến tận cửa. Trong vài tuần lễ, gia đình tôi đã ở với đứa cháu trong lúc đi săn lùng mua nhà, tôi rất thích tán chuyện với anh chàng Ben vui tính đưa sữa này.

Today, however, he was the epitome of gloom as he dropped off his wares from his wire carrier. It took slow, careful questioning to extract the story from him. With some embarrassment, he told me two customers had left town without paying their bills, and he would have to cover the losses. One of the debtors owed only $10, but the other was $79 in arrears and had left no forwarding address. Ben was distraught at his stupidity for allowing this bill to grow so large.

Hôm nay, chả hiểu thế nào, vẻ mặt u ám, anh thả mấy chai sữa lấy từ cái sọt đan. Tôi mất kha khá thời gian, hỏi han để xem anh ta có chuyện gì. Vẻ cáu kỉnh, anh ta bảo tôi rằng, có hai khách hàng rời đi nơi khác mà không trả tiền nợ và anh phải chịu bù vào khoản mất đó. Một người nợ 10$, người kia khất 79$ và không để lại địa chỉ nơi mới. Ben tự hận mình vì ngu dại, đã để cho tiền nợ lên quá lớn như thế. (HM. 79$ hồi 1962 là to lắm).

“She was a pretty woman, ” he said, “with six children and another on the way. She was always saying, `I’m going to pay you soon, when my husband gets a second job. I believed her. What a fool I was! I thought I was doing a good thing, but I’ve learned my lesson. I’ve been had!”

All I could say was, “I’m so sorry.”

“Đó là người đàn bà khá đẹp,”, anh ta bảo, “với 6 đứa trẻ và một đứa sắp ra đời. Chị ta luôn bảo tôi, ‘Tôi sẽ trả anh sớm thôi, khi nào chồng tôi kiếm được thêm việc nữa’. Tôi tin lời chị ta. Sao mà tôi ngu ngốc thế. Tôi nghĩ đã làm một việc tốt, nhưng tôi đã học được một bài học. Tôi đã bị lừa!”

Điều tôi có thể nói với anh là “Ôi, thật là tội nghiệp”.

The next time I saw him, his anger seemed worse. He bristled as he talked about the messy young ones who had drunk up all his milk. The charming family had turned into a parcel of brats.

Lần sau tôi thấy anh giận dữ càng rõ hơn. Anh cáu kỉnh khi nói về bọn trẻ ranh đã uống hết sữa của anh. Gia đình yên ấm ấy bỗng trở thành chả ra gì trong mắt anh.

I repeated my condolences and let the matter rest. But when Ben left, I found myself caught up in his problem and longed to help. Worried that this incident would sour a warm person, I mulled over what to do. Then, remembering that Christmas was coming, I thought of what my grandmother used to say: “When someone has taken from you, give it to them, and then you can never be robbed.”

Tôi lại đành chia buồn với anh và nghĩ hãy để cho chuyện mất tiền kia rơi vào quên lãng. Nhưng khi Ben đi rồi, tôi tự thấy mình rơi vào hoàn cảnh của anh và nghĩ là phải tìm lối thoát. Tôi nghĩ, chuyện này có thể làm hỏng cả một người đàn ông tốt tính, tôi lầm bầm và nghĩ mình nên làm như thế nào. Chợt nhớ ra, mùa Giáng Sinh đang đến, tôi nhớ ra bà ngoại thường bảo :”Khi ai đó lấy gì của cháu, hãy cho người ta, và cháu chẳng bao giờ bị mất cắp nữa”.

The next time Ben delivered milk, I told him I had a way to make him feel better about the $79.

Lần sau Ben đến đưa sữa, tôi bảo là tôi có cách làm anh cảm thấy dễ chịu hơn về 79$ bị mất.

“Nothing will do that, ” he said, “but tell me anyway.”

“Chả giúp gì được đâu,” anh bảo, “nhưng hãy nói cho tôi nghe đi.”

“Give the woman the milk. Make it a Christmas present to the kids who needed it.”

“Hãy tặng số sữa đó cho người đàn bà. Lấy đó làm món quà Giáng Sinh cho lũ trẻ đang cần sữa.”

“Are you kidding?” he replied. “I don’t even get my wife a Christmas gift that expensive.”

“Chị đùa tôi à?” anh trả lời. “Tôi chả có món quà Giáng Sinh nào cho vợ mà đắt tiền đến thế”.

“You know the Bible says, ‘I was a stranger and you took me in.’ You just took her in with all her little children.”

Anh nhớ trong Kinh Thánh Chúa đã nói, ‘Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước’. Cứ xem như anh mời cô ấy và bọn trẻ một lần mà.”

Người đưa sữa (1925). Ảnh: Wiki

“Don’t you mean she took me in? The trouble with you is, it wasn’t your $79.”

Chị định nói là cô ấy lừa tôi chứ? Khổ nỗi 79$ không phải là của chị nên nói thế nào cũng được”.

I let the subject drop, but I still believed in my suggestion.

Tôi mặc cho câu chuyện trôi đi nhưng vẫn tin vào cách mà tôi khuyên Ben.

We’d joke about it when he’d come. “Have you given her the milk yet?” I’d say.

“No, ” he’d snap back, “but I’m thinking of giving my wife a $79 present, unless another pretty mother starts playing on my sympathies.”

Every time I’d ask the question, it seemed he lightened up a bit more.

Tôi nghĩ sẽ đùa khi Ben đến. “Anh đã tặng sữa cho cô ấy chưa?”, ví dụ tôi hỏi thế này.

“Không,” anh ta sẽ cãi lại, “nhưng tôi đang nghĩ về món quà 79$ cho bà xã, trừ phi có một người mẹ khác bắt đầu lợi dụng lòng tốt của tôi.”

“Mỗi lần tôi hỏi, có vẻ như anh ấy bớt cáu thêm được một chút”.

Then, six days before Christmas, it happened. He arrived with a tremendous smile and a glint in his eyes. “I did it!” he said. “I gave her the milk as a Christmas present. It wasn’t easy, but what did I have to lose? It was gone, wasn’t it?”

Và 6 ngày trước lễ Giáng Sinh, điều đó đã xảy ra. Ben đến với một nụ cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh. “Tôi tặng cô ta rồi!”, anh nói. “Tôi đã tặng cô số sữa ấy như một món quà Giáng Sinh. Dù không dễ dàng chút nào, nhưng tôi còn gì để mất nữa? Số sữa ấy đã mất rồi, có đúng không?”

“Yes, ” I said, rejoicing with him. “But you’ve got to really mean it in your heart.”

“I know. I do. And I really feel better. That’s why I have this good feeling about Christmas. Those kids had lots of milk on their cereal just because of me.”

“Vâng,” tôi nói và tỏ ra vui vẻ với anh. “Nhưng anh thực lòng như thế nhé.”

“Tôi biết tôi thực lòng và thấy vui hơn. Chính vì thế mà tôi cảm thấy lễ Giáng Sinh rất hay. Bọn trẻ tha hồ ăn sữa với hạt bởi vì món quà tặng của tôi.”

The holidays came and went. On a sunny January morning two weeks later, Ben almost ran up the walk. “Wait till you hear this, ” he said, grinning.

Lễ Giáng Sinh đến rồi đi.  Hai tuần sau đó, vào một buổi sáng tháng 1 nắng vàng rực rỡ, Ben rảo bước như chạy đến chỗ tôi. “Chị nghe tôi kể câu chuyện này đã”, anh nói và cười rạng rỡ.

He explained he had been on a different route, covering for another milkman. He heard his name being called, looked over his shoulder and saw a woman running down the street, waving money. He recognized her immediately–the woman with all the kids, the one who didn’t pay her bill.

Ben nói là đi trên một phố khác để giúp người bạn cùng nghề đưa sữa. Bỗng Ben nghe ai đó gọi tên anh và ngoái lại thấy một thiếu phụ đang chạy trên phố, tay cầm tập tiền vẫy vẫy. Ben nhận ngay ra đó chính là người mẹ và những đứa trẻ, người không trả tiền sữa.

She was carrying an infant in a tiny blanket, and the woman’s long brown hair kept getting in her eyes.

“Ben, wait a minute!” she shouted. “I’ve got money for you.”

Ben stopped the truck and got out.

Thiếu phụ đang bế đứa nhỏ quấn trong chăn và mái tóc nâu cứ lòa xòa trên mặt nàng.

“Anh Ben, xin đợi chút!” nàng kêu lên. “Tôi có tiền trả anh đây.”

Ben dừng và ra khỏi xe.

“I’m so sorry, ” she said. “I really have been meaning to pay you.” She explained that her husband had come home one night and announced he’d found a cheaper apartment. He’d also gotten a night job. With all that had happened, she’d forgotten to leave a forwarding address. “But I’ve been saving, ” she said. “Here’s $20 toward the bill.”

“Xin lỗi anh rất nhiều”, nàng nói. “Khi đó tôi nói thực tâm muốn trả tiền sữa cho anh.” Nàng bảo, chồng nàng về nhà vào một đêm và nói đã tìm được chỗ thuê nhà rẻ hơn. Anh ấy cũng tìm được một công việc làm đêm. Việc xảy ra nhanh quá nên nàng quên không để lại địa chỉ nhà mới. “Nhưng tôi đã tiết kiệm được chút đỉnh”, nàng nói. “Đây là 20$ xin gửi tạm anh trước.”

“That’s all right, ” Ben replied. “It’s been paid.”

“Paid!” she exclaimed. “What do you mean? Who paid it?”

“I did.”

She looked at him as if he were the Angel Gabriel and started to cry.

Không sao cả đâu,” Ben nói. “Tiền sữa đã trả rồi”

“Trả rồi ư!”, nàng kêu lên. “Anh nói thế là thế nào, ai trả mới được chứ?”

“Tôi trả mà.”

Nàng nhìn Ben như một thiên thần Gabriel và bắt đầu khóc nức nở.

“Well, ” I asked, “what did you do?”

“I didn’t know what to do, so I put an arm around her. Before I knew what was happening, I started to cry, and I didn’t have the foggiest idea what I was crying about. Then I thought of all those kids having milk on their cereal, and you know what? I was really glad you talked me into this.”

“You didn’t take the $20?”

“Heck no, ” he replied indignantly. “I gave her the milk as a Christmas present, didn’t I?”

“Thế rồi sao nữa”, tôi hỏi Ben.

“Tôi chẳng biết nói sao nên đặt tay lên vai nàng. Trước khi biết điều gì xảy ra, tôi cũng khóc và đúng là chẳng biết lý do gì mà tôi lại khóc. Nhưng sau đó, tôi nghĩ là bọn trẻ có sữa ăn với hạt. Chị biết không, tôi thực sự mừng vì chính chị khuyên tôi làm điều này.”

“Anh không cầm 20$?”

“Đồ quỉ quái, không bao giờ” Ben nói một cách giận dữ. “Có phải tôi đã tặng số sữa làm quà Noel cho cô ấy, có đúng tôi đã nói thế không?”

96 Responses to Món quà Giáng Sinh

 1. […] Cùng chủ đề (song ngữ Anh Việt): Món quà Giáng Sinh […]

 2. Tantruonghung says:

  Câu chuyện trên khiến mọi người suy ngẫm(trên mạng cũng có ở đâu đó). Trong cuộc sống hiện nay quan hệ giữa các đại gia hay giữa các người có thế lực và cả giữa nhiều người thì ít có món quà Giáng Sinh như của người đưa sữa.

  Thôi dù sao cũng tạm thời quên tất cả chuyện đó. Đêm Noel, chúc Hiệu Minh và các cộng tác viên, toàn thể còm sỹ một mùa Giáng Sinh an lành.

 3. Kim Dung says:

  Chuc mung GS Tong Cua va Hang Cua. Mang loi nen danh GUI bang IPhone. Chuc mung HS vui ve va an Lanh. Vua vac dc mot cay thong to Tuong ve va kip Di pho tham hai Nha tho Lon va Ham Long. Ko khi dem GS HN vui va nao nhiet lam.

 4. Kim Dung says:

  Mary Sweet Mary – Selah & Plumb

 5. Thùy Dương says:

  Hai ngày “rảnh rỗi” quá, tối nay mới vào mở cái file của chị Kim Dung: Giáng sinh tuyệt đẹp và lời, bài hát thật dễ thương. rất hay, làm ta yêu cuộc sống. ..Cám ơn chị Kim Dung và anh Hiệu Minh.

  • Kim Dung says:

   Hi…hi…Cái file của một người bạn gửi, chị KD nghe và đọc những lời triết lý hiện đại, thấy ý nghĩa quá, nên gửi cho Cua, cảm ơn món quà GS của Cua. Những triết lý bình dị, khiến con người ta vui lên hơn, và quên đi những buồn bực vớ vẩn. TD à.

 6. pokemon says:

  Hoa hậu mà học lực trên 6.0 thì không bao giờ làm điều đó đâu Bác ợ.

 7. Xôi Thịt says:

  Mang cây thông Noel vào chùa, chắc chỉ có ở Việt Nam

  http://ngoisao.net/tin-tuc/showbiz-viet/2011/12/diem-huong-tang-cay-thong-noel-cho-tre-mo-coi-186122/

  Nàng đẹp thật, nhưng liệu có phải vì thế mà nàng muốn làm gì cũng được không? 🙂

  • KTS Trần Thanh Vân says:

   Xôi Thịt giỏi.
   Mò được đường Link thật độc đáo.

  • PP says:

   Bác Xôi Thịt!
   Hoa hậu mà học lực có 5,… thui à. Học rất yếu. Nhưng em tin chắc tốt nghiệp đoạt loại giỏi giống cô hoa hậu …,HN mới đây.

 8. thachmi says:

  Xin cảm ơn Thiên Chúa!

 9. dangminhlien says:

  Giáng sinh của tôi đơn giản, tôi theo ( trong tâm ) tất cả các đạo, trừ đạo 2 ông râu xồm, nghĩa là mình không dám làm member của TIỆC:
  7 h đến 8 h uống sơ sơ
  8 h dạo lướt , thấy người đi xem người, đông viui
  9 h về quay số khuyến mại ở siêu thị ( cầu chúa thương con… ) và trúng giải ba áo Tshir’t xịn ( cầu dược ước thấy, vui âm ỉ tới hôm nay )
  10 ở nhà xem tivi lướt hết các kênh…
  12 H gọi điện và nhắc con đi chơi, về sớm kẻo rét…
  Túm lại: ơm chúa trời! thượng đế! chúng con có giáng sinh vui vẻ an lành
  Hôm nay sunday :ngủ dậy muộn hơn và sau trưa mới vào mạng
  Ai bảo ở ta là khổ, khổ hay sướng còn do…mình…
  Chúc cụ kua kềnh vui và vợ ngoan con học giỏi!

 10. huuquan says:

  em được đón Giáng Sinh 1 lần trên đất Mỹ, đó là vào Noel 2008 tại Phily- Cách nhà bác Hiệu Minh chừng 4 tiếng đi xe. Thú thực trước khi sang Mỹ, em đã xem nhiều phim về Noel và rất háo hức với mùa Noel bên đó. Và quả thực khi trực tiếp được đón Noel, em mới thâý ý nghĩa ngày Noel ở Mỹ quan trọng như thế nào. Tất cả gia đình tập trung lại, ai cũng chuẩn bị sẵn món quà cho từng đứa trẻ nhỏ và sau bữa tiệc đứng, lũ trẻ tranh nhau giở quà. Tiếng reo hò, tranh của nhữgn đứa trẻ ồn ào khắp nhà. Bạn em bảo cả năm chỉ có một ngày này là vui thôi. Còn lại thì trẻ lo đi học, người lớn lo cày miệt mài.
  Với ngừơi Mỹ, với đám thanh niên thì có thể chúng kéo nhau ra phố vui chơi, còn laị trong không khí lạnh lẽo, mọi người chỉ chọn con đường ở nhà. Không khí Noel cũng chỉ goí gọn với những người thân trong nhà. Và em càng cảm thấy thương cho những người Việt phải sống xa quê hương.
  vài dòng tâm sự với các bác. Giờ này là hơn 6 rưỡi sáng ngày 25.12, tức là sắp tới giờ chia quà của những người thân em ở Phily rồi. Em phải phon sang hỏi thăm đây.
  Chúc mọi người trên mạng và gia đình bác Hiệu Minh có 1 Giáng Sinh vui.

 11. chinook says:

  Stille Nacht – Nana Mouskouri

 12. chinook says:

  Tôi định mời Các bạn thuởng thức bài ca truyền thống Giáng sinh được phổ biến nhiều nhất thế giới. Stille Nacht. Bài ca gốc Áo này được dịch ra nhiều ngôn ngữ và được trình bày dưới nhiều phong cách rất đa dạng.Nhưng vì dốt IT nên chưa làm được.Nhờ Bcs XT chỉ, đang cố gắng để embed YouTube.

  Nguyên bản tiếng Đúc : Still Nacht
  Tiếng Việt : Đẻm thánh vô cùng
  Tiếng Anh : Silent Night
  Tiếng Hawaii : Po la’i e

  Các bạn ở Đông Âu như Balan, Tiệp ,Hungary….xin rìm và post để chia sẻ với chúng tôi, những người chưa có dịp tiếp xúc với những nền văn hóa đọ

  Cám ơn và Merry Christmas

 13. Đặng kim Toàn says:

  CHÚC HIỆU MINH & GIA ĐÌNH MỘT MÙA GIÁNG SINH & NĂM MỚI AN BÌNH – HẠNH PHÚC !

 14. quoclp72 says:

  Bac Hieu Minh lam em nho den 1 bai hat tua de la No Milk Today hoi con be. Hom nay khong sua…Hoi ay em yeu co gai hang xom bang bai hat nay, luc do em khong hieu loi bai hat tieng Anh la gi, chi thich qua giai dieu ma thoi. Hom nay, em da 40 tuoi, gap lai bai nay cua bac em nho dut ca ruot bac HM a! Cam on bac qua nhieu…Chuc Bac va ACE tren blog nay 1 dem GS la ky nhe!

 15. linh says:

  Merry X-mas, ba` con !

 16. KTS Trần Thanh Vân says:

  MARRY CHRISTMAS..

  Bây giờ là 11 h 17 đêm giờ Ha Nội.
  Bọn trẻ nhà tôi đi xem người lượn phố quanh Nhà thờ lớn Hà Nội đã về.
  Đêm giáng sinh Hà Nội bao giờ cũng lạnh và có lất phất mưa.

 17. MERRY CHRISTMAS AND HAPPYHEW YEAR

 18. chuoinguw says:

  Cảm ơn món quà giáng sinh của bác Tâm Cua giành cho mọi người .
  Cảm ơn những món quà dễ thương khác của tất cả các bác còm sĩ của hang Cua .
  Thiệp của bác Thành rất lạ , thiệp của Chuột với quả thông ngộ nghĩnh , các vido clip rất hay … Tịt tuốt ơi đừng giận một vài bạn nóng tính nhé . Thực tình mình đọc còm của đằng ấy nhiều khi chẳng hiểu gì nhưng lại cũng sáng tỏ , và biết thêm nhiều sự thật . Các lời chúc mừng thân ái của các bạn , các anh chị em đã làm cho chúng ta bên nhau dù xa cách ghìn trùng .
  Xin cảm ơn tất cả .

 19. Xôi Thịt says:

  “She was a pretty woman, ” he said, “with six children and another on the way. She was always saying, `I’m going to pay you soon, when my husband gets a second job. I believed her. What a fool I was! I thought I was doing a good thing, but I’ve learned my lesson. I’ve been had!”

  ===

  XT sẽ dịch như thế này:

  “Cô ấy đẹp lắm”, anh kể, “đã có 6 con rồi và sắp có đứa nữa. Cô ấy luôn bảo “lần tới tôi trả tiền anh ngay, chỉ cần chồng tôi kiếm được việc làm thêm thôi”. Tôi đã tin cô ta/ấy. Tôi thật dại dột. Tôi tưởng mình đang làm phúc mà hóa ra mình lại phải tội

  Lần nữa chúc mọi người vui vẻ. XT đi ngủ đây. 😀

  • Hiệu Minh says:

   Thanks, XT. Lúc đầu thấy pretty woman định dịch là cô ấy đẹp … nhưng thấy bio là nàng đã 6 con, lại một đứa trong bụng.. nên có lẽ dùng từ gì đó hợp hơn

   Gái một con trông mòn con mắt
   Gái hai con

   Gái sáu con thì không hiểu thế nào ????

 20. nguoiqs says:

  Merry Christmas to all of you – Chúc mừng Giáng Sinh an lành tới tất cả các bạn của Hang Cua

 21. Noname says:

  Luciano Pavarotti – Ave Maria

  Chúc mừng Giáng Sinh bà con

 22. Dung HN says:

  Chúc Giáng Sinh an lành tới bà con

 23. Người DC says:

  Wish you Merry Christmas

 24. đằng giang says:

  Merry X’mas chủ nhà và các comments.
  Ta vui nhưng cũng đừng quyên những người bất hạnh hơn khi giờ này họ còn quần quật với công việc , vật lộn với khó khăn hay bị oan khiên như Minh Hằng…
  Nhắc đến MH thì thật phẫn nộ TDN. Đúng là hèn mạt vô liêm sỉ .

 25. Thao says:

  Chúc mừng Giáng sinh an lành cho bác Tổng Cua và gia đình.

 26. Kim Dung says:

  Cảm ơn món quà Giáng sinh của Tổng Cua. Bao giờ nhận được quà của học trò, “cô giáo” KD cũng cảm động. Và loay hoay gửi lại- tấm lòng “cô giáo” cho cả nhà. Mong cả nhà luôn hạnh phúc. Hạnh phúc khiến con người ta có thể làm được nhiều việc có ý nghĩa cho đời, đúng ko, dù hạnh phúc vốn ko dễ dàng.

  Chúc Tổng Cua và mọi người ở Hang Cua một Giáng sinh an lành và vui vẻ.
  Câu chuyện cho và nhận trong entry thật cảm động. Chỉ hy vọng, sự cho và nhận đó luôn diễn ra trong đời, chứ ko phải chỉ trong văn chương

 27. Xôi Thịt says:

  Chúc chủ nhà và các còm sĩ một mùa Giáng Sinh vui vẻ và hạnh phúc >:D<

  Úc bắt đầu bước sang ngày Giáng Sinh 🙂

 28. Dế Mèn says:

  Bài viết rất hay và ý nghĩa.

  Mong rằng tới ngày lễ Phật Đảng. Bác HM post lên bài hay và ý nghĩa giống bài này nha Bác.

  Chúc Bác nhiều sức khỏe .

  • Hiệu Minh says:

   Phật Đản hay Phật Đảng ???

   Đảng thì không theo Phật và Phật thì không có Đảng.

   Tôi đoán bác định bảo Phật Đản 🙂

   • Dế Mèn says:

    Dạ Em gõ sai chính tả. À Bác chĩ Em cách làm mặt nạ cười giống Bác. Em cảm ơn Bác.

   • Thành says:

    Le te hộ chủ nhà nha!
    bác Dế Mèn đánh dấu : (hai chấm) sát vào chữ D (D in hoa) – là không có dấu cách ở hai ký tự đó rồi

 29. TC Bình says:

  Cám ơn bác Hiệu Minh về lời chúc NOEL và Entry thật cảm động này.
  Xin hầu các bác nguyên văn câu nói của Chúa Giêsu (Matthew 25:35) được dịch ra tiếng Anh:
  “For I was hungry and you gave me something to eat, I was thirsty and you gave me something to drink, I was a stranger and you invited me in, I needed clothes and you clothed me, I was sick and you looked after me, I was in prison and you came to visited me.”
  Có thể là từ lời dạy này mà đạo Công giáo dạy tín đồ qua kinh Thương người có 14 mối như sau:

  Thương người có mười bốn mối:

  Thương xác bảy mối:

  Thứ nhất: cho kẻ đói ăn.

  Thứ hai: cho kẻ khát uống.

  Thứ ba: cho kẻ rách rưới ăn mặc.

  Thứ bốn: viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc.

  Thứ năm: cho khách đỗ nhà.

  Thứ sáu: chuộc kẻ làm tôi.

  Thứ bảy: chôn xác kẻ chết.

  Thương linh-hồn bảy mối:

  Thứ nhất: lấy lời lành mà khuyên người.

  Thứ hai: mở dậy kẻ mê muội.

  Thứ ba: yên ủi kẻ âu lo.

  Thứ bốn: răn bảo kẻ có tội.

  Thứ năm: tha kẻ dể ta.

  Thứ sáu: nhịn kẻ mất lòng ta.

  Thứ bảy: cầu cho kẻ sống và kẻ chết.

  Kính chúc bác Hiệu Minh và mọi người Mùa Giáng Sinh An Lành, Hạnh Phúc.

  • Hiệu Minh says:

   Quả thật, mình chưa bao giờ đọc Kinh Thánh. Nhờ có người cùng quê mới biết thế này. Chỉ cần 14 mối – làm trong hai tuần – là học đủ cách làm người.

   • TC Bình says:

    Qua Entry này, bác đang “lấy lời (gương) lành mà khuyên người” đó. Kính.

 30. Thành says:

  ˛ ˚ ˛ ˚ ˛ •˚ • 。 ° • 。 • ˚ ˚ ˛ ˚
  ˛ 。° 。 ° 。˚ ˛ • ˚ ˚ ˛
  *★Merry★* 。 • ˚ ˚ ˛ ˚ ˛ • •
  。★Christmas★ 。* 。° 。 ° ˛
  ˚˛ * _Π_____*。*˚ ˚ ˛ ˚ ˛ •˛
  •˚ *//______/~\。˚ ˚ ˛ ˚ ˛ •˛
  • ˚| 田田 |門| ……………R

  • Hiệu Minh says:

   Mình là dân IT mà nghĩ mãi không làm sao vẽ được như anh Thành 🙂 Đúng là ngôi nhà trong tuyết, có ống khói để Santa chui xuống 🙂

  • Dế Mèn says:

   Bác Thành ơi!

   Bác chĩ giúp em làm sao có hình cây thông đẹp của Bác và làm sao mà các Bác kia post video và hình ảnh lên được.

   Em cảm ơn Bác nhiều nha 😀

  • PP says:

   Bạn Dế Mèn đặt câu hỏi hay wa. Bác Thành giúp chúng với. Cảm ơn Bác rất nhiều.

 31. Anh Kiệt says:

  Cảm ơn bác chủ nhà về câu chuyện này. Em vừa đọc xong. Nhưng tối qua em vừa ứng xử một việc xin chia sẻ với các bác: Mẹ chồng em có người bạn khá thân làm cùng. Gần hai mươi năm trước đã vay số tiền khá lớn, em không đồng ý, nhưng vì thân nên mẹ chồng em vẫn cho vay. Rồi chẳng hiểu làm sao không trả được, nhưng bà này có đất, nên phần tiền của em, mươi năm trước em đã bắt ghi nợ chuyển sang đất, phần tiền của mẹ em là 2,5 ngàn đô và 12 triệu tiền Việt. Năm 2009, mẹ em bệnh rất nặng, cấp cứu khó qua khỏi, em báo để bà bạn thân đến thăm. Khi đó, em đã nói rõ với các em chồng là nếu bà ấy đến thăm mẹ em, thì vì tình nghĩa chúng ta sẽ xoá nợ không tính toán. Nhưng dù mẹ em nằm viện 17 ngày mà bà ý không đến, cũng không cử các con đến thăm ( trong khi chồng bà ý ốm, rồi mất thì mẹ chồng em và em có đến thăm). Nên sau khi mẹ chồng em mất, chúng em đòi găng, và bà ý đã trả nợ được của em, tất nhiên chỉ nguyên gốc . Còn của mẹ em nợ đến tận bây giờ. Tối qua, em vừa nói với các em chồng, sáng nay, em chồng em sẽ đến nhà bà ấy, và nói rằng: Tiền cô nợ là của mẹ cháu, nếu cô trả chúng cháu sẽ được tiêu. Tuy cô không đến thăm mẹ cháu lúc ốm, nhưng khi mẹ cháu mất cô có đến viếng, vậy nhân năm mới, chúng cháu đến để nói rõ với cô chúng cháu không đòi nợ nữa, coi như đó là món quà mẹ cháu tặng cô. ( vì việc trong nhà các em chồng em đều theo quyết định của em ).
  Hôm nay, đọc bài này, em thấy thật là hài lòng, vì hôm qua em đã hành động đúng. Thôi, tặng đi cho lòng mình thanh thản.
  Cảm ơn các bác cho em chia sẻ.

 32. says:

  Chào Bác Hiệu Minh
  Chuc bac và GĐ một mùa Giáng Sinh thật an lành, thật vui vẻ và hạnh phúc trọn vẹn bên gia đình và người thân.
  Frohe Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr!

 33. Hạnh Nguyên says:

  Cảm ơn món quà giáng sinh thật ý nghĩa . TRAO TẶNG và MẤT MÁT khác nhau ở chỗ : một đem đến niem vui chia sẻ, một đem đến sự tiếc nuối oán giận . Tất cả là ở chính bạn mà thôi . Câu chuyện cũng thật có hậu .
  MERRY CHRISTMAS !

  • Hiệu Minh says:

   Câu chuyện lần trước về cốc sữa, lần này là chai sữa… Nói chung cái gì liên quan đến sữa đều hay và có hậu 🙂

   Các bác cứ nghĩ kỹ mà xem.

   M-Xmas to bác Hạnh Nguyên

   • Hạnh Nguyên says:

    đúng thế , sữa mẹ là nguồn sống vô tận , có hậu là phải thôi , hihi

 34. Thùy Dương says:

  Cám ơn anh Hiệu Minh! Chúc anh cùng gia đình với anh chị em bạn bè trong blog một Noel vui vẻ. Merry Chrismas!

 35. chinook says:

  Chào Bác Hiệu Minh.

  Cám ơn Bác về món quà giangs sinh đầy ý nghĩa này.

  Cũng xin phụ một tay để trang trí cho Cây Giang sinh thêm tươm tất :

  What a fool I was ! I thought I was doing a good thing but I’ve learned my lesson , I’VE BEEN HAD.
  “Tôi đã bị lừa”
  ____________

  I thought of what my GRANDMOTHER used to say….
  . “Bà( Nội hay Ngoại”
  ____________

  Did’nt you mean she TOOK me IN :
  Chị định nói là cô ấy lừa tôi chứ? (Tác giả chơi chữ vì trong câu trước TOOK IN có nghĩa là tiếp rước)
  ______________

  “No”, he’d snap back “But I’m thinking of giving my wife a $79.00 present,unless another pretty mother starts PLAYING ON my sympathies
  ” Lợi dụng lòng tốt của tôi”

  _______________

  “Yes” I said, rejoicing with him.”BUT YOU’VE GOT TO REALLY MEAN IT IN YOUR HEART ” : “Nhưng anh phải thực lòng như thế ”
  _______________

  I know I do and really feel better :
  Tôi biết là tôi thực lòng và tôi cảm thấy vui hơn.
  _______________

  He explained he had been on a diferent ROUTE,COVERING FOR another
  milkman :
  vùng phụ trách khác, thay cho…..
  ________________

  I am so sorry, she said. I REALLY HAVE BEEN MEANING TO PAY YOU, she explained…
  (Khi do) Tôi thực tâm muốn trả tiền anh…..
  ________________

  I gave her the milk as a Christmas present, didn’t I?
  Chứ không phải là tôi đã tangj số sữa như quà Noel sao?
  _______________

  I did’nt know what to do, so I put my arms around her……… and you know what I WAS REALLY GLAD YOU TALKED ME INTO THIS.
  Tôi thực sự mừng vì chị đã khuyên tôi làm điều này.

  Chúc Bác Hiệu Minh và Cả nhà Một Mùa Giáng Sinh An Lành.

  chinook

  • Hiệu Minh says:

   Đọc lại phần biên tập của Chinook mới biết Tổng Cua là anh chàng Lại Văn Sâm thứ 2 :). Cảm ơn anh nhiều.

   Gửi lời chúc an lành tới anh và gia đình.

   • chinook says:

    Bác Hiệu Minh ơi.

    Bác làm ơn chỉ tôi cách post nhạc trên YouTube lên Blog với.
    Quả thực tôi i tờ .

    Thanks

   • Xôi Thịt says:

    @bác chinook: các blog khác tôi không rõ nhưng với WordPress (như của blog HM), bác cứ copy nguyên cái link trên address bar (Youtube link) và dán vào còm là clip hiện lên như ở dưới

   • Người Qua đường says:

    Chúc mừng Giáng Sinh bà con

   • Xôi Thịt says:

    @bác chinook: WP chỉ hiện được link trên http://www.youtube.com/ . Link của bác tôi mở thì nó báo chặn vì lý do bản quyền, từ nước tôi (Úc) không xem được :), có thể một số nước khác cũng bị chặn. Xin gửi lại, bà con cùng thử

 36. ti4mat says:

  Giáng sinh bình an sẽ đến với mọi người. Chúc mọi người hạnh phúc, vui vẻ

 37. qx says:

  Chúc bà con một mùa Giáng sinh vui vẻ!

  qx

 38. Thạch Tửu says:

  Chúc một mùa Giáng Sinh An lành và Hạnh phúc đến với mọi người!

 39. D.Nhật Lê says:

  Trước hết,xin chúc bác chủ nhà và qúy bác một Giáng sinh vui vẻ và một Năm Mới an lành.
  Sau là ít góp ý cho bác HM.như bác đã yêu cầu.
  Every time I’d asked the question,it seemed he’d lightened up a bit more’
  Mỗi lần hỏi,có vẻ Ben càng cáu thêm
  Đề nghị dịch :
  Mỗi lẫn tôi hỏi,hình như Ben nhẹ người hơn một chút.
  He bristled as he talked …
  Anh cáu kỉnh khi nói về…
  Đề nghị :
  Anh dãy nãy lên khi nói về…
  But you’ve got to really mean it in your heart
  nhưng anh phải nói anh làm việc đó từ đáy lòng
  Đề nghị :
  nhưng anh phải hiểu là anh thật lòng định làm việc đó …
  Thân mến,
  DNL.

 40. Mr Kitchenhand says:

  Merry Chrismas!

 41. Phong Nguyen says:

  “I was a stranger and you took me in”…Đây là một câu của Chúa nói trong kinh thánh (Matthew 25:35) “For I was hungry and you gave me food, and I was thirsty and you gave me drink, I was a stranger and you took me in.” ( Khi ta đói, ngươi đã cho ta thức ăn, khi ta khát ngươi đã cho ta nước, Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước).

  Có thể dịch thoát như sau :

  “Hãy tặng số sữa đó cho người đàn bà. Lấy đó làm món quà Giáng Sinh cho lũ trẻ đang cần sữa.”

  “Chị đùa tôi à?” anh trả lời. “Tôi chả có món quà Giáng Sinh nào cho vợ mà đắt tiền đến thế”.

  “Anh nhớ trong Kinh Thánh Chúa đã nói, ‘Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước’. Cứ xem như anh mời cô ấy và bọn trẻ một lần mà.”

  Sẵn đây, xin chúc các bạn một mùa Giáng Sinh an bình và hạnh phúc. ( Khi bạn cho đi, bạn sẹ cảm thấy hạnh phúc)

  Phong Nguyen

  • Phong Nguyen says:

   À, anh Cua, câu “Every time I’d ask the question, it seemed he lightened up a bit more.” có thể dịch thoát như sau “Mỗi lần tôi hỏi, có vẽ như anh ấy bớt cáu thêm được một chút”.

   Như các bạn biết, động từ trong tiếng Mỹ chỉ cần thêm một chữ thì đôi khi nghĩa khác hoàn toàn. Tham gia một chút để các bạn có thể hiểu rõ thêm câu chuyện tuyệt vời này trong mùa Noel.

   Thân,

   Phong Nguyen.

   • Hiệu Minh says:

    Câu liên quan đến Kinh thánh quả là tôi nghĩ một hồi và không dịch nổi. Hóa ra để dịch được cần đọc Kinh thánh và hiểu tại sao họ viết như vậy.

    Câu liên quan đến I’d… thì tôi hơi ẩu.

    Cảm ơn anh Phong Nguyên, nhờ có những người như anh mà blog trở nên trí tuệ hơn nhiều.

    Chúc anh và gia đình đón Giáng Sinh an lành.

   • Phong Nguyen says:

    U 2, anh Cua,
    Than,
    PN

 42. chuotnhatbexiu says:

  Mở hàng, chúc Tổng Cua, các phóng viên tờ Cua Times, các độc giả nam phụ lão ấu xa gần mùa Giáng Sinh an lành hạnh phúc.

  Gửi tặng tất cả tấm thiệp nhỏ do Chuột tự làm

%d bloggers like this: