“Ngắm” trung tâm Coca Cola ở Atlanta

26/12/2012
Coca Cola Center. Ảnh: Hiệu Minh

Coca Cola Center. Ảnh: Hiệu Minh

Có lần trên chuyến bay từ Sydney về Washington DC, tôi ngồi cạnh một ông Mỹ trắng. Hàn huyên chuyện trên trời dưới biển, ông hỏi tôi làm ở Mỹ lâu chưa. Tôi cười bảo, ông thử đoán xem.

Lão tủm tỉm đoán, chắc cũng là dân Mỹ rồi. Tôi hỏi tại sao, lão bảo, vì thấy anh gọi ăn trưa có Coke, chỉ có dân Mỹ mới ăn ba bữa với đồ uống gây nghiện này.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: