Osyougatu xứ hoa anh đào

28/12/2012
Mâm cỗ Osechi của Nhật. Ảnh: HL cung cấp.

Mâm cỗ Osechi của Nhật. Ảnh: HL cung cấp.

Bài của Hà Linh – Nhật Bản.

Blog: http://halinhnb.wordpress.com/

Lại gần tới New Year( Tết Dương lịch- Tết Tây) hay là osyougatu ( tiếng Nhật). Càng sống lâu thêm, càng thấy thời gian trôi nhanh. Mi mắt vừa chạm nhau đã hết một năm, đã lại thêm một New Year, một osyougatu . Chẳng bù cho ngày xưa, chờ cho qua 12 tháng để được manh áo mới cảm giác lâu đến độ như có lẽ sẽ chẳng bao giờ đến.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: