B52 và MIG 21 – Phạm Tuân và Xuân Thiều » ???????????????????????????????

MIG21 và Atoll – K13 ở Air Space Museum tại Virginia. Ảnh: HM.
Atoll do phía Mỹ cung cấp cho Taiwain trên máy bay F86 và trong một lần đối đầu năm 1958 với máy bay Trung Quốc, họ đã bắn ra nhưng tịt ngòi. Trung Quốc mò lên và tặng Liên Xô. Cường quốc này trộm luôn và biến thành đồ Atoll – K13 bắn lại Mỹ. (Bảng chỉ dẫn)

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s