Thăm nhà Martin Luther King

01/01/2013
Ngôi nhà của Martin L. King. Ảnh: HM

Ngôi nhà của Martin L. King. Ảnh: HM

Trên quảng trường quốc gia ở Washington DC, có bốn người Mỹ được dựng tượng đài : George Washington – tuyên bố thành lập nước, Thomas Jefferson – viết tuyên ngôn độc lập, Abraham Lincoln – thống nhất bắc nam trong nội chiến và một người không phải là tổng thống, đó là Martin Luther King (MLK).

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: