Tam Thanh…đoạn luận

04/01/2013
Đt. Trần Đăng Thanh

Đt. Trần Đăng Thanh

Theo tích Tam Thanh thì đó là ba vị thần nổi tiếng trong đạo giáo Trung Quốc: Ngọc Thanh ngự ở Thánh cảnh, Thượng Thanh ngự ở Chân cảnh và Thái Thanh ngồi ở Thanh cảnh.

Thấy tên người là Thanh gần đây xuất hiện quá nhiều trên báo chí nên Cua Times mời bạn đọc  luận về Tam Thanh – ba ông Thanh thời nay xem sao.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: