Kết nối với Facebook

08/01/2013
Mặt tiền của HM Facebook.

Mặt tiền của HM Facebook.

Ngày nào mở gmail cũng có vài bạn mời kết nối với Facebook. Tổng Cua cũng có FB mở lâu nhưng để trống trơn, chỉ định kết nối với blog cho tiện.

Hôm nay vào thử, đưa ảnh lên, kết nối với Hieuminh.org, nhìn trông cũng lòe loẹt. Bà con vào thư xem chơi.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: