Breaking News: Bản quyền “Ở hai đầu nỗi nhớ” được đặt mua với giá 300 triệu

09/01/2013

Tổng công ty MASECO (Thành phố Hồ Chí Minh) chuyên sản xuất đầu máy hát karaoke nhãn hiệu Ariang thông báo, MASECO sẵn sàng mua bản quyền bài thơ “Ở hai đầu nỗi nhớ” với giá 300 triệu đồng. Phía nhà thơ và bên mua đang tìm cách thương thảo và chưa có trả lời chính thức.

MASECO cũng để ngỏ khả năng, nếu có ai trả giá cao hơn thì anh Chính vẫn có thể thay đổi ý kiến.

Read the rest of this entry »


Thư Lê Nin gửi Cua Times

09/01/2013
Quảng trường Đỏ. Ảnh: internet

Quảng trường Đỏ. Ảnh: internet

Dear đ/c Cua Times – Привет Товарищ KUA

Bác Lê Nin viết thư này cho Cua Times từ Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow, nơi bác đã nằm trong lăng suốt 88 năm nay, tựa như người đang ngủ, theo dõi hậu thế đang học tập và làm theo di sản Mác-Lê.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: