Còm sỹ Hang Cua bên Facebook

11/01/2013
Mặt tiền của Voi

Mặt tiền của Voi

Bà con Hang Cua băn khoăn là dạo này NiceCowBoy biến đi đâu. Hồ Tại Thiên cũng vậy. Rồi lão TC Bình. Cháu Ngà Voi vẫn còm đều. Anh Nguyễn Vĩnh trước cũng hay vào HM blog. Thế mà dạo này ít thấy xuất hiện.

Mình mở Facebook cốt đưa ảnh lên và nối blog với Facebook tự động để bà con bên đó đọc. Lọ mọ một ngày, mình phát hiện rất nhiều điều thú vị:

Read the rest of this entry »


Ích Duệ chăn trâu

11/01/2013
Quê hương yêu dấu. Ảnh: internet

Quê hương yêu dấu. Ảnh: internet

Bài viết của bạn Ích Duệ

Con trâu nhà tôi trở thành trâu của hợp tác xã khi thầy mẹ tôi được vận động vào hợp tác xã nông nghiệp Liên Thành. Là trâu của hợp tác xã nhưng người ta giao cho nhà tôi nuôi. Nuôi trâu được đến 900 điểm một vụ. Lại được chia khá nhiều rơm. Chất thải của nó cũng rất đáng giá. Vì thế mà có nhiều nhà muốn nuôi trâu.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: